top of page
Two Arts One Heart

Aikido

Umění míru
CO JE ● JAK NA ● PROČ
ikido
井 戸 川 克 巳
Katsumi Idogawa
KLIKNUTÍM / KLIKNUTÍM ZOBRAZÍTE VIDEA

Aikido deník

2020
WHY AIKIDO copy.jpg

PROČ AIKIDOなぜ合氣道なのか

Martin Luther King Jr: "Opětování nenávisti nenávistí znásobuje nenávist a přidává hlubší temnotu k noci, která je již bez hvězd. Temnota nemůže vyhnat temnotu, to dokáže pouze světlo. Nenávist nemůže vyhnat nenávist, to dokáže pouze láska."合氣道の理念と重なり合って心に響きます。Toto odráží myšlenku nalezenou v Aikido a rezonuje v mé mysli. 

HOW TO Ikkyo 完完.jpg

JAK NA Aikido Ikkyo

一教IKKYO VYSVĚTLENÍ 2020

Aikido online STAY SAFE STAY FIT #1 – 25. března 2020

Ikkyo / 一教

Pravděpodobně považována za jednu z nejjednodušších technik, a proto je to jedna z velmi důležitých technik, která ztěžuje její dosažení. Musíte se soustředit na to, abyste zůstali ve spojení s centrem vašeho partnera se svým centrem, jinak to bude jen jedna z mnoha kloubních technik, která vašeho partnera zraňuje. Můžete trénovat s levým mečem, samostatně, pak to samé s mečem z pravé ruky. A nakonec je dát dohromady. Nechte je spolupracovat. Nezapomeňte zachytit jeho/její těžiště a nesoustřeďte se pouze na jeho ruční meč. Jak Uke, tak Tori začnou namířit své ruční meče na prsty u nohou svého partnera a zvednou se nahoru, aby zachytili veškerou energii svého partnera, když udeří.おそらくもっともシンプルで,それゆえにもっとも奥深く,難しい技の一つでしょう.相手の中心をこちらの中心でとらえるという稽古をしないと,単に相手を痛めつける関節技になってしまう.左の手刀のみで捉える稽古, 右 の の 手刀 のみ で 稽古, そして 両手 両手 刀 が 助け合い 相手 相手 重心 に 働きかける 稽古 を を する, 受 を 振りあげる とき は, 受 も 振りあげる とき は, 受 も 取 取 は の 爪先 も 取 も 相手 の すべて から を を 捉える に すべて から を 捉えるをあげる.

Goshin 3 (4)T copy.jpg

JAK SEBEOBRANA _

Tajemství sebeobrany lze nalézt ve Výcviku k vítězství a udržení míru v sobě

Spirit T copy.jpg

Spirit /気もちKiMoChi

„氣持ち“ KiMoChi v angličtině znamená „Feeling“. Ale když použijete jako „氣持ちで負けない“ KiMoChi De MaKeNaI, je to spíše jako „Duch“ nebo „Srdce“. V Aikido může být označováno jako „氣“ Ki. Člověk, který dělá věci se svým nejlepším duchem nebo srdcem, má výhodu oproti někomu, kdo dělá věci bez něj. Trénujte tělo s Duchem, pak toto tělo vynese Ducha nahoru.

Punch 4ccp copy.jpg

Punch _

Pravidla mají velký vliv na výsledky bojových umění a sportovních soutěží. Sportovci trénují a připravují se podle pravidel stanovených každou soutěží. Pokud se změní pravidla, může se změnit i vítěz. Myslím, že je úžasné rozvíjet se a růst soutěžením v rámci stanovených pravidel. Jaká jsou tedy pravidla v každodenním životě? Základem jsou zákony, ale také si musíme vytvořit pravidla, abychom se mohli ukáznit. Jak bychom měli jednat s těmi, kteří nedodržují pravidla? Jak bychom měli jednat s těmi, kteří se nás snaží napadnout? Kdybych udeřil pěstí a zranil někoho, kdo byl dočasně zmatený a pokoušel se mě praštit, byl bych vystaven soudnímu rozsudku a především bych byl posedlý pocitem, že jsem ztratil sebekontrolu. Musíme reagovat na různé situace různými způsoby vůči osobě, která na nás útočí. Co je pro mě výhra a co prohra? Už mě tolik neláká to, čemu se říká výhra. Nepřeji si rukama vytvořit poraženého, zvláště poraženého schopného odplaty. Jsem prostě šťastný, když neprohraju. I když prohraju, můžu se z toho poučit. Takže opravdu neprohrávám. Aikido je Budo, které mě učí, jak žít každodenní život s různými pravidly. Chtěl bych sledovat skutečný význam vítězství prostřednictvím cvičení Aikido.

格闘技,スポーツ競技での勝ち負けにはルールというものが勝敗に大きな影響をもつ.競技者はその競技で定められたルールに沿ってトレイニングをして備える.ルールが変われば勝者が変わる.決められたルールの中で競い合うことで,自己開発し,成長することは素晴らしいと思う.では日常生活のなかでのルールは何だろうか.法律というものは基盤になるけれど,自分自身を律するルールを築かなければならない.ルールを守らない者にどう対処すればよいのか.殴りかかってくる者に,どういう対応をするのか.いろいろな状況の中,反応しなければならない.一時的に錯乱してかかてきた者を殴りかえして怪我をさせれば,法律の裁きも受けるだろうし,なによりも私自身が何かに負けた,という感覚に取り憑かれるだろうと思う.自分にとって何が勝ちなのか,何 が 負け 負け負け の か.て いる. 負け て も, そこ から 学ぶ ことができれ ば 負け, と 思っ 思っ て いる.意味を、合氣道の稽古をとうして突き詰めていきたいと思う。

2020
2021
Solo Training Thumbnail 5T copy.jpg

Sólový trénink一人稽古

Kdekoli jsem, to je moje 道場 DoJo. Cokoli udělám, to je můj 稽古 KeIKo. Aikido je 武道 Budo Trénovat Jak Žít.

合氣 道 は 生きる ためため 武道. どこ で も, 私 の いる ところ, そこ が 私 の 道場. なんでも, 私 の する こと, それ が の する こと, それ が 私 私 の 稽古.

基本技 KiHoN-WaZa: Základní technika je základem volné relace

一人稽古 HiToRi-GeIKo: Sólový trénink je základem všeho

HOW TO Yonkyo Thumbnail T.jpg
AIKIDO ZÁKLADNÍ
VLIV
 梃子の利
Aplikace Yonkyo四教応用 : Punch Kick Knife
四教 YoNKyo jako skvělé cvičení pro jeden ze základů aikido: 梃子の利 TeKoNoRi / 3D PÁKA

Cvičením aikidó je zachytit esenci ostatních svou vlastní
Cvičením aikidó je cítit skutečnou povahu vesmíru

 
HOW TO Suwari Kokyu 2 copy.jpg
Aikido ZÁKLAD
APLIKACE: KoKyu-Ho v sedě
Pozice座り技呼吸法応用
Kvůli omezení pohybu těla vsedě 座り技呼吸法 KoKyu-Ho v sedě je skvělé cvičení pro trénink vnitřní mobility a energie středu 中心 Nachází se pod pupkem. KoKyu-Ho je základem aikidó, které lze aplikovat na každou techniku.

Mám tento obrázek svého těžiště umístěného v mém jádru (HaRa). V mém HaRa plave malinká koule. Je to jako tato malá planeta, na které žijeme, plovoucí v nekonečném vesmíru. Odtud pramení moje energie. Tam mohu přeměnit své fyzické a duševní napětí v pozitivní energii. Mým cílem tréninku Aikido je trénovat toto centrum, mého ducha.
2021
2022
Punch 8 c One And Only copy.jpg
合氣道無双 One and Only
比類ない - 主眼 - こわさず - 活かす - 相手を- 自身を - 探求するのは - 正勝 - 吾勝 - 感知する - 結ぶ - 導く - 合氣する 
Incomparable - Unique - Goal - Destroy Not - Revive - Opponent - And Self - Quest For - True Victory - Inner Self - Perception - Connection - Guide - In Harmony
Sankyo Effective copy.jpg
実戦技三教 Sankyo EFFECTIVE
三教は実戦に有効な技  ただ 最も大切な技は戦いを起こさないための技

SaNKyo Is An Effective Technique Yet The Most Important Technique Of All Is The Technique To Prevent Battle

Secret Is In Basics copy.jpg
基本が極意 Secret Is In Basics

基本技の中に極意がある

The Secret is in the Basic Techniques

氣道の基本技稽古法は先達の叡智の結晶

The Practice Method of Basic Techniques in Aikido is the Gift from the Wisdom of our Pioneers

極意がみえるようになるために基本技稽古をくりかえす

To be able to discover the Secret, we practice the Basic Techniques repeatedly

そして基本からひろげていく

Then move forward from the Basic Techniques

2022
2023
Kaiten Thum.jpg
ひたすら回転投げ KaITeN NaGe
遠心力を活かした技回転投げ The Technique that Utilizes Centrifugal Force

稽古することが目的 
The Goal Is To Practice
稽古できることが喜び
Being Able To Practice Is A Gift 
2023

AIKIDO DENÍK
合 氣 道 稽 古 日 記

Aikido Diary
2017
Alg 6 c copyT.jpg
PŘEDSTAVUJEME
O-Sensei: Necvičíme pro vítězství, my cvičíme stav vítězství. 
勝つために稽古をしているのではない、勝っていることを稽古している
 
Pokud jste člověk, který zpochybňuje pravý význam vítězství, zkuste Aikido. Pokud pro vás záleží na kvalitě vítězství, zkuste Aikido.
 
勝つってどういう
事だろう,真の勝利ってなんだろう,そんなことを自問するような人は合氣道をやればいい.
2017
Tanto 5 c copyT.jpg
Tanto
Držitelé danů jsou ve spodní části tohoto dojo a začátečníci jsou umístěni na vrcholu pyramidy. Chci, aby se cvičenci, kteří trénují déle, stali základem našeho dojo.
この道場では上級者は
ピラミッドの下に位置して,初心者がピラミッドの頂点です.有段者は土台になって下から支えて欲しいと思っています.
Kokyu 4 c copyT.jpg
Kokyu

Sense my partner. Perceive the space that my partner and I share. Acknowledge the relationship with my partner.

相手を感じること、私と相手が共有する空間を察知すること、私と相手の関係を認知すること。

Aikido Online STAY SAFE STAY FIT #3 -Apr 10, 2020

Kokyu / Breathing In Still Position

My Breathing Method based on Koichi Tohei Sensei’s Breathing Method -Stretch your back, drop your shoulders down and relax your whole body. Throw away your tension and stress into your centre (below your navel). -Close your eyes, open your mouth slightly, and begin to exhale from your centre through your mouth, while making a small "huuu" sound. *With the image that Ki / Energy radiates to every part of the body, and further to every part of the universe. At this time, your belly begins to indent. This is abdominal breathing. -When you have finished exhaling from your body taking 25 to 30 seconds, tilt your upper body slightly forward and exhale the last breath. -In the same posture, you begin to inhale quietly through your nose to your centre. At this time, the belly starts to expand. With the image of collecting energy from the surroundings, from nature and from the universe to your centre. *Imagine this planet is at the centre of the universe and you are sitting alone on it. -Let it take about 20 seconds. Then your upper body goes backwards to the posture when you started, breathe in the last breath. -Put your mind into your centre and relax for about 5 seconds. -Now again, begin to exhale. *Imagine collecting energy from the universe and the nature to your centre and sending it to every part of yourself.

籐平光一先生の呼吸法に基づく私の呼吸 -背筋を伸ばす、腹/自身の中心(臍の下)に心を静める。全身の力を抜く。とくに肩から力を抜き、静める。目を閉じ、口を軽く開き、「ハー」の音を小さく出しながら自身の中心から息を吐きはじめる。氣/エネルギーが身体の隅々へ、そして宇宙の隅々まで放射するようなイメージで。このとき腹がへこみはじめる腹式呼吸。25秒から30秒そのままの姿勢で身体中の息を吐きおわったら、上体を軽く前に倒して最後の息を吐ききる。そのままの姿勢で、こんどは鼻から静かに吸いはじめる。このとき腹が膨らみはじめる。自身の周囲から、自然界から、宇宙から、エネルギーを自身の中心に集めるイメージで。地球の上にひとり座して、宇宙の中心いるイメージで。これに20秒ほどかける。ここで上体を起こし最後の息を吸いきる。腹、自身の中心に心をしずめ5秒ほど保つ。そしてまた同様に、息を吐きはじめる。宇宙、自然界から自身の中心にエネルギーを集め、それを自身の隅々まで送りこむイメージで。

Kokyu / Breathing In Motion

Kokyu is one of the most important factors in Aikido. This term is used in Kokyu-Ho (Breathing Technique/Method), Kokyu-Ryoku (Breathing Power) and Kokyu-Nage (Breathing Throw) and more. In Japan, it is a broad and meaningful expression that goes beyond simply breathing or respiration. It is also an expression that is widely used in Budo (Martial arts), and beyond Budo, such as “Ah-Un No Kokyu” (Breathing of Ah-Un) -The harmonizing mentally and physically of two parties engaged in an activity-, and like “Iki No Atta Fufu” (Partners who have matching breathes) and so on. I believe that the practice of matching breaths is the foundation. If you can practice and learn to match your breath with your partner properly, you will be able to purposely mismatch your breath with your partner’s breath for your advantage. Practice to sense and engage with your partner’s breath, and then take your partner into your breath. For these who do not understand Aikido well, this practice may seem unreal. A teacher who was an inner disciple said that O-Sensei had said, "It has to look like it is unreal in the end.” When it comes to physical breathing, if you can sense the partner’s breathing, you will enter at the moment when the partner has finished exhaling. Unlike solo breathing method, you do not open your mouth when you exhale. Also, if you are shoulder breathing, your partner will be able to read this breathing, so it should be abdominal breathing. I once read that O-Sensei said, “Exhale while you are inhaling, inhale while you are exhaling. Inhale spherically.” I think this is necessary to eliminate weakness at the moment of inhaling. I think if we can train to cultivate the Kokyu power, which can generate power while inhaling, it will do. I think elements like, timing, rhythm, tempo and beat are all involved in Kokyu. It's like trying to feel music with no sound; where you can feel the signs on your skin and all senses you have. We need to practice incorporating the breaths of nature and the universe into our breaths. I believe that Kokyu is the key to open the mind to enlightenment in any field, such as martial arts, art and in everyday life.

呼吸(Kokyu)/動きの中での呼吸 呼吸法、呼吸力、呼吸投げなどに使われる“呼吸”は、合氣道においてとても重要な要素のひとつです。日本では、単に息をするという意味をこえて、広く、また意味深く使われる表現です。あうんの呼吸、呼吸(息)があったパートナーなど、武道の中で、またその域を超えて広く使われる表現です。 私は呼吸を合わせる稽古が基盤になると思っています。呼吸を合わせる稽古をしっかりして、身につけることができれば、呼吸をはずすということもできるようになる。相手の呼吸に合わせて入り、そして相手を自身の呼吸にとりくむ稽古。合氣道をよく理解していない人たちにとっては、この呼吸(息)を合わせる稽古は、嘘のように見えるかもしれない。大先生が、“嘘に見えるほどにならなくてはいけない”と言われたと内弟子だった先生が言っている。 息を吐く吸う、という呼吸に関していえば、相手の呼吸が読めるようになれば、相手が息を吐き切った時に入る。一人でする呼吸法と違い、口をあけて息を吐くということはしない。また、肩で息をしていてば、相手にこちらの呼吸を読まれてしまうので、腹式呼吸をする。大先生が言われた、“息を吸っている時に吐く、息を吐いている時に吸う、息をまるく吸う”というようなことも、息を吸っている時の弱さを無くすために必要な稽古なのだと思う。私は息を吸っている時も、吐いている時のように、しっかりと呼吸力が出せるようになればよいのではないか、と思っている。 呼吸には、タイミング、リズム、テンポ、ビートというものが大きく関わってくると思う。気配を皮膚で感じとる、五感で感じとる。あたかも、音のない音楽を感じとる、かのように。 自然の呼吸、天の呼吸、宇宙の呼吸というものを自身の呼吸の中に取り込めるような稽古をしなくてはならない。武道や芸術などすべての分野で、そして日常生活において、その極意開眼の鍵になるのは、この呼吸というものだろう思っている。

Kata 2 c copyT.jpg

Kata

Cvičení aikidó je ztělesněním „Jak se chci vypořádat se svými problémy“. Cvičení aikidó je ztělesněním „Jak chci žít svůj život“.
合氣道の稽古は„どう問題に対処した
いか„ということを具現化する方便だと思う.合氣道の稽古は„如何に生きたいか„ということを具現化する方便だと思う.

Ma c copyT.jpg

Ma

Jak cvičit techniku je v Aikido důležitější než samotná technika.
合氣道では、いかに稽古をするかということは、何を稽古古恙るこやエるかかまううかまま

Kokoromi c copyT.jpg

Kokoromi

Každý má svůj charakter a své problémy. Hledáme vlastní Aikido a chceme využít našich problémů. 
それぞれ の 合氣合氣.

UshiroRyote 1 c copyT.jpg

UshiroRyote

Může být stresující snažit se napravit ostatní a přimět je k pohybu, ale je skvělé opravit sebe, takže můžeme lépe spolupracovat. 
人を変えよう動かそうとすることはストレスだけれど、まず自划党自分自聿に分自聿に分自聿

Tsume 2 c copyT.jpg

Tsume

Aikido Online STAY SAFE STAY FIT #5

無 Mu (Nothingness)

I have had experiences while painting pictures, of time vanishing, and myself vanishing. And when I stepped back, I realized my work was completed. I find there is something special about work that has been completed in this way. It is like, the work was done by something which used me as the media. I think this notion is similar to Aikido’s philosophy of “Being one with the universe”. During free sessions of Aikido, we can have similar experiences when our bodies move naturally without thinking. If we have thoughts of making mistakes or try to show off, it will show in our moves. In order to experience Mu, I start off my practice with the idea that mistakes will be part of my performance and try to let myself go; a Dojo is the place to learn from mistakes. It is tricky to accomplish Mu because, if you are thinking about Mu, then you are no longer in the state of Mu. At first, I think that we must become one with the Aikido movement through plenty of Aikido practice. Then we may be able to move our body naturally, calm our mind down naturally, with Mushin (State of Nothing in Mind). I think we have no choice but to start by having consciousness of Mu. Tesshu Yamaoka, a master of Sword and Zen, was a person who dedicated his life to the quest for Mu. 本来無一物 (HonRaiMuIchiMotsu) is a Koan (Question or statement which is used in Zen) which Tesshu pursued. My interpretation of this Koan is, “We are born from Nothing (Mu), and return to Nothing, even our existence is Nothinig. If this is our reality, then we have nothing to lose. Even we have many attachments around us when we are alive, we should remember to just appreciate being alive at this moment”. Tesshu was a person who had no attachment to money or fame. He helped poverty-stricken people even if it meant he and his family had to eat the weeds around his house. The last Shogun of the Edo era, the Admiral of the Revolution against Shogun, the Emperor of the Meiji Restoration, the Yakuza boss, and the general citizen including homeless people; people who were involved in Tesshu’s life were all fascinated by him in many ways. Even in his later years, he woke up at 5 am and continued to practice Ken and Zen until 2 am the next morning. I am impressed by the fact a Sword Master like Tesshu Yamaoka spent his whole life training 活人剣 (KatsuJinKen), a Sword that revive people, without killing a single person for his entire life. Through the training of Sword and Zen, Tesshu faced and struggled with Mu, and finally went into a state of Muto (No Sword). The philosophy of Muto is “There is no sword other than my heart, I strike opponent’s heart with my heart regardless of my sword”. He then opened a Muto-Ryu dojo called 春風館 (ShunPuKan) where he practiced and taught. It was a dojo with intense training and life-threatening examination. Tesshu was a person who lived with Mu as the vessel which directed his life. Both Tesshu and Aikido's O-Sensei devoted their lives to be one with the universe, to be Mushin, and to purify their minds. Tesshu’s thoughts and the goal he pursued seem to be similar to those of Aikido. When I think about this quote, "Busido Towa Shinukoto To Mitsuketari (The Samurai code for living can be found in the way of dying)” in Hagakure (Book of Busido). Or the story of the Samurai writing his will every morning considering that day to be the last day of his life, I can see the connection between Mu and Shi (Death). You need to face Death to the fullest, in order to Live to the fullest. Likewise, it can be said about Mu. We need to face Mu to the fullest in order to win our potential to the fullest. I think that the state of Mu is a very strong state, as there is an unlimited capacity of acceptance. I think the state of Mu is where we are ready to accept everything around us, without having prejudice or stereotypes. If we can get closer to this mental state of Mu in our daily lives, we may be able to relieve stress and live a more peaceful life. I am sensitive to things around me and this effect my feelings, so I live by constantly reminding myself of Mu. Mu has a flexible power like water and air. “君子は和して同ぜず 小人は同じて和せず” (Kunshi Wa Washite Dozezu Shojin Wa Dozite Wasezu). I understand this Confucius saying as; Wise people can harmonize, yet not loosing their Center (Identity). Mediocre people can compromise while loosing their Centre, yet not be able to harmonize. Likewise, water and air can be matched to anything, yet they can still maintain being water and air. I think this flexible power of Mu will make the realization of Aikido's philosophy possible. Such as being able to harmonize with the other person, yet being able to maintain your centre (Identity). 

絵を描いているとき、時を忘れ、我を忘れて、そして氣がついたら絵が完成していた、という経験をすることがある。そうしてできた作品にはなにかがある。何かが私自身を媒体として、結実させたもの。それは合氣道の“宇宙と一体になる”という理念とつながるものがあるように思います。合氣道の自由技の稽古の中で、何も考えずに身体が自然に動いているときに、同じような体験をする。失敗をするのではないかとか、よく魅せようとか、という雑念があると、それなりの動きになってしまう。無ということを体験したいために私は、さあ気持ちよく失敗をしよう、という意識で稽古をはじます。そして自分を解き放したいと思っている。道場は失敗から学ぶところなのだから。 無の境地でありたい、と思っていれば、それでもう無ではないのだから骨がおれる。稽古を存分にするなかで、合気道の動きを自分のものにしなければならないのだろうと思います。そして身体が自然に動く、気持ちが自然に鎮まり、無心でいることができる、というようになりたいものです。まずは、無ということを意識する、というところからはじめていいのだと思う。 剣禅の達人、山岡鉄舟という人は、“無”ということの探求に、生涯を捧げた人です。彼が追求した”本来無一物”という公案を、私は、人は無から生まれ、無に帰る、生きている時も無ということが原点だ、そう思えれば、失うものは何もない。今生きているということ、それだけでありがたい、と解釈しています。 鉄舟は金欲、名声欲などのまったくない人で、自身は自宅周辺の雑草を食べながら、人の窮状を救うような人でした。江戸時代最後の将軍、それに敵対した維新革命の大将、維新後の天皇、やくざの親分から町人、家なしの乞食人、鉄舟に関わった人達はみな、いろいろな意味で彼に魅了された。晩年も朝5時に起きて、翌朝の2時頃まで剣禅の稽古をするという生活を続けていたそうです。 山岡鉄舟のような剣の達人が、生涯一人の人間も殺めず、その一生を活人剣(人を活かす剣)の修行のために費やしたことに感銘します。鉄舟は剣や禅の修行をとうして、無ということと向き合い、“心の外に刀なきなり、刀によらずして心をもって心を打つ“という無刀の境地にいたりました。そして春風館という無刀流の道場を開き、自ら稽古し、指導をしました。命がけの稽古をする道場だったそうです。無というものを人生の道標として生きた人です。 鉄舟も合氣道の大先生も、宇宙と一体になる、無心になる、そして自身を澄み切った常態にする、という修行に生涯を捧げた。鉄舟の思想、鉄舟のめざしたものは、合氣道のそれと共通したものだと思えます。 無という常態は、かぎりなく受け入れることのできる能力があるという、とても強い常態なのだと思います。無というものは、死というものと結びつくところがある。葉隠にある、“武士道とは死ぬことと見つけたり”や、その日を自身の命日と覚悟して、毎朝遺書を認める武士の習慣など、死というものにとことん向き合ったところからくる生命、今を悔いなく存分に生きるのだという考え方。それはとことん“無”というものを追求するところからくる“可能性”ということに通じる。 無という常態は、偏見も固定観念もなく、自分の周りにあるものすべてを受け入れる準備ができている、という常態なのだろうと思う。日常生活の中で、この無心という精神常態に少しでも近づくことができれば、ストレスを緩和して、より平穏な心で生きることができるようになるのではないでしょうか。私は気持ちが左右されやすい性格なので、いつもこの無ということを自分に言い聞かせながら生きています。 無は水や空気のような柔軟な力を持つ。“君子は和して同ぜず 小人は同じて和せず”のように、なにものにも合わせることができて、しかも、水や空気であることは変わらない。無のもつ柔軟の可能性は、相手に合わせることができて、しかも自身の中心は揺るがないという合氣道の理念の実現を可能にするものだと思います。

Chushin cc copyT.jpg

Chushin

The movement comes from my centre, working with and alongside my partner’s centre.
自分の中心から動くということ、相手の中心に働きかけるということ。

 

Aikido Online STAY SAFE STAY FIT #2 -Mar 31, 2020

Chushin (中心) 

Practice to cultivate your own centre (belly). Practice to feel the partner’s centre. Without these, Aikido would be just one of many martial arts, I don't think I would have continued practice this long and wish to continue until I die. I remember one renowned Japanese painter Togyu Okumura said in his later years, “Whether the artwork has a navel or not. That is the question.” I think the same can be said in any field.
自身の腹(中心)をつくるための稽古。相手の中心を感じとる稽古。合氣道にそれがなかったら、ただの格闘技になってしまう。私もこんなにながく続けてこなかっただろうし、死ぬまで続けていきたいとも思っていないと思います。著名な日本画家奥村土牛が晩年, その絵に臍があるかないか。それが問題だ。と言ったのを思い出します。どの分野でも同じことが言えるのだと思います。

Ken 2 c copyT.jpg

Ken

Meč Aikido je KatsujinKen (KatsuninKen).

合氣道の剣は活人剣。人を活かす剣。

Meč, který místo zabíjení oživuje. Naostřete svůj meč na maximum, pak zůstane ve vaší Saya (pochvě).

剣は研ぎ澄まし研ぎ澄ましして鞘の中。

Uke c copyT.jpg

Uke

Když jsem "Uke", snažím se dostat na jízdu, na kterou mě "Tori" bere. 
„受け“ をとる 時は „乗る“ ということを心掛けます。

Tanto2 1a c copyT.jpg

Tanto 2

I think the most important part of practice is to create a Saya (Scabbard) that can absolutely hold a sword that is sharpened to its limit. 
研ぎ澄まされた剣を治めることのできるしっかりとした鞘。それを創ることが一番大切な稽古だと思う。

Sabiotoshi 1 c copyT.jpg

SabiOtoshi

Víc obdivuji někoho, kdo trénuje upřímně, než toho, kdo zná techniky.
技を知っている人よりも誠実に稽古をする人に惹かれます。

Mirai 1 c copyT.jpg

Mirai

„Uke“, který rozvíjí techniky, „Uke“, který vychovává lidi.
技を磨く"受"、人を育てる"受"。

Hiji 2 c copyT.jpg

Hiji

Jakmile můj černý pás bledl do bílého, zjistil jsem, že sám sebe. Nyní jsem tam, kde jsem začal. Cvičím tam, kde to není černé ani bílé.
黒帯が色褪せて削
ぎ落とされて随分と白くなってきた時,ああそういう事なのだなと独り合点をしました.欲しかった黒帯でしたが,それがまた白に戻っていく.黒とか白とかではないところで稽古をするのだなと合点をしました。

KenJo 1 copyT.jpg

KenJo

Necvičíme, abychom někoho udeřili, necvičíme, abychom někoho pořezali, cvičíme, abychom si to uvědomili a postoupili vpřed.
人を殴るために稽古
をしているのではない,人を切るために稽古をしているのではない,そのことを理解するために,そしてその先に進むために稽古をしているのだ.

2018
JiyuYonin c copyT.jpg

JiyuYonin

Martin Luther King Jr: "Opětování nenávisti nenávistí znásobuje nenávist a přidává hlubší temnotu k noci, která je již bez hvězd. Temnota nemůže vyhnat temnotu, to dokáže pouze světlo. Nenávist nemůže vyhnat nenávist, to dokáže pouze láska." To odráží myšlenku nalezenou v Aikido a rezonuje v mé mysli.
合氣道の理念と重なり合って心に響きます。

2018
Jiyutanren 2 c copyT.jpg

JiyuTanren

Doslova přežívám den za dnem s Aikido. Aikido je pro mě opravdu bojové umění a umění sebeobrany.
私は合氣道のおかげで日々生きのびています。合氣道は私ににこ肭躦真こ譭ぷ禜こ護ぷ禜こっぷ

AwaseTanren c copyT.jpg

AwaseTanren

„君子は和して同ぜず 小人は同じて和せず“ (Kunshi Wa Washite Dozezu Shojin Wa Dozite Wasezu). Chápu toto Konfuciovo rčení jako; Moudří lidé se dokážou harmonizovat, ale neztrácejí svůj Střed (Identitu) Průměrní lidé mohou při ztrátě svého středu dělat kompromisy, ale nejsou schopni se harmonizovat. Voda a vzduch mohou být spojeny s čímkoli, ale stále mohou zůstat jako voda a vzduch.
"君子 は 和し て 同ぜ ず 小人 は 同じ て 和せ ず や 空気 よう に, 水 や 空気 は は もの, しかも, 水 水 や や 空気 である こと 水 や 空気 である こと は や 空気 である こと は や 空気 である こと は 変わら 空気変わら.

SessaTakuma 1 c copyT.jpg
SessaTakuma
UKE a TORI cvičí, aby se navzájem leštili, aby oba společně postoupili do další fáze. 
受けも取りもお互いに磨き合い、高めあうために稽古をする。
Yokomen copyT.jpg

Yokomen

Technika skály, technika vody, technika vzduchu. Nyní chci pracovat na Technice vzduchu.
岩の技、水の技、空気の技。できれば空気の技を目指したい。

Yokomen 2 d c copyT.jpg

Yokomen 2

Pevné tělo, vodní tělo, vzduchové tělo. Voda může rozdrtit kameny na kusy nebo je obcházet a držet je v sobě, ale oba žijí v atmosféře.
固 の 体, 液 の 体, 氣 の 体.

Tesaguri c copyT.jpg
Tesaguri
Snažte se neztratit ducha a vstoupit do neznámé oblasti, i když potřebuji hledat rukama.
未知の領域も、手探りして前に進む気持ちを忘れずにいたい。
Ha Jo c copyT.jpg

Ha Jo

Cítit mého partnera. Vnímejte prostor, který s partnerem sdílíme. Uznat vztah s mým partnerem.
相手を感じること、私と相手が共有する空間を察知すること、私と相手が共有する空間を察知すること、私と相手が共有する空間を察知すること、私と相手と相手が共有する空間を察知すること、私と相手と相手がの

WarmUp 2c copyT.jpg

Zahřát se

Myslím, že je důležité správné držení těla cvičením Aikido. „Shisei Wo Tadasu“ znamená fyzickou i duševní pozici.
合気道の稽古によって心身ともに“姿勢を正す(Shisei Wo Tadasu) ”
 

Kyoyu Kyutai c copyT.jpg

Kyoyu Kyutai  

Sdílejte sférický prostor s mým partnerem a pracujte na tomto prostoru. Tvar tohoto prostoru je volně přechodný.
相手と球体状の空間を共有し、それに働きかける。その球体空間圉娢球廪圉娢炶廪圉娢綶廪圉

Naka e c copyT.jpg

Naka e

Můžeme to nazvat „Harmonie“, když se já a můj partner můžeme vyjádřit a zároveň zachovat naše základy. Pokud nevykročíme a nevkročíme do sebe, bude to kompromis.
自分 の 根幹 を 保っ て 相手 とともに 自己 に に, ハ ハ モニ モニ が うま れる お 互い 互い に 歩み寄らず, 踏み込ま ず に いれ ば, それ は に いれ ば, それ は は いれ ば, それ は は 妥協 に なる.

Jo No Ri 3 c copyT.jpg

Jo No Ri

Nechte to fungovat s Wave Effect, Whip Effect, Spiral Effect, Lever Effect a Wedge Effect.
波の利、鞭の利、螺旋の利、梃子の利、楔の利を生かす。

KokyuJoTanto 1 c copyT.jpg

KokyuJoTanto

Leverage the advantage of Lever. Respect the contact point as a Fulcrum and work with your centre as an Effort (the Power Point), with the centre of the opponent as a Load (the Point of Application).
梃子の利を生かす。接触点を尊重して支点にし、自分の中心を力点に、相手の中心を作用点としてはたらきかける。

Hitofure c copyT.jpg

Hitofure

Nechci trávit svůj život tréninkem, abych lámal soupeře. Nechci se snažit o získání dovedností, abych ubližoval jiným lidem. Nechci pěstovat takové podmíněné reflexy. Chci udržet své instinkty v klidu. Proto pro mě Aikido.
相手 を 壊す 壊す ため 訓練 に 私 は やし 人生 の を を 費 やし たく を 身 を つける ため の を し たく たく ない 努力 し たく たく ない たく し たく たく たく たく し いう たく たく たく し し たく たく たく し いう たく たく たく たく し たく たく たく を し たく たく ない 努力 し たく たく たく 努力 し たく たく たく 努力 し たく たく ない 努力 し たく たく たくたく.たい。だから私は合氣道。

2019
Yon c copyT.jpg
Yon
20 Kun / Nijukkun Tesshu Yamaoky
20 pravidel, které si pro sebe vytvořil Tesshu, když mu bylo 15 let

1. Nesmím lhát.

2. Vždy si musím pamatovat podporu, kterou jsem dostal od mého pána.

3. Musím si pamatovat lásku, kterou jsem dostal od mých rodičů.

4. Musím si pamatovat cenné vzdělání od svých učitelů.

5. Musím si pamatovat laskavost a pomoc, které se mi dostalo od druhých.

6. Musím projevit úctu svým starším a všem bohům.

7. Nesmím své juniory zlehčovat.

8. Nesmím žádat ostatní, aby dělali něco, z čeho se sám necítím dobře.

9. Rozzlobit se znamená, že nejdu správnou cestou.

10. Nikdy mě nesmí těšit neštěstí druhých.

11. Musím udělat vše, co je v mých silách, abych šel správnou cestou, kam až sahá moje síla.

12. Nesmím dělat věci, které prospívají pouze mně, aniž bych bral ohled na ostatní.

13. Když jím, musím si pamatovat tvrdou práci farmářů. Nesmím nic plýtvat, i když je to samá vegetace a trosky.

14. Měl bych vědět, že lidé, kteří se starají pouze o svůj vzhled a nosí přehnaně luxusní oblečení, mají zakalenou mysl.

15. Nikdy nesmím zanedbávat správnou etiketu.

16. S kýmkoli a kdykoli se musím chovat, jako by to byli všichni moji hosté.

17. Musím někoho požádat, aby mě poučil o věcech, které neznám.

18. Nesmím studovat předměty nebo cvičit bojová umění, abych získal slávu a bohatství.

19. Nesmím nikoho přehlížet nebo se mu bezpodmínečně smát pro jeho/jeho nedostatky. Každý člověk má schopnosti a neschopnost.

20. Nesmím se pyšně chlubit svými dobrými skutky ostatním. Musím jednat jen tak, abych se za sebe nemusel stydět.

山岡鉄舟二十訓 (鉄舟が15才のときに、自身を律するために書き記した)

一、嘘いうべからず

二、君の御恩を忘るべからず

三、父母の御恩を忘るべからず

四、師の御恩を忘るべからず

五、 人の御恩を忘るべからず

六、 神仏並びに長者を粗末にすべからず

七、 幼者をあなどるべからず

八、 己れに心よからざること他人に求むべからず

九、 腹を立つるは道にあらず

十、 何事も不幸を喜ぶべからず

十一、力の及ぶ限りは善き方につくすべし

十二、他を顧みずして自分のよきことばかりすべからず

十三、食するたびに稼しょくの艱難を思うべし すべて草木土矫にてににててあ

十四、ことさらに着物をかざり あるいはうわべだけをつけをつハろか・プ傗まは忂゗ま

十五、礼儀を乱るべからず

十六、何時何人に接するも客人に接するように心得うべし

十七、己れの知らざることは何人にでもならうべし

十八、名利のために学問技芸すべからず

十九、人にはすべて能、不能あり いちがいに人をすて或は笑うべからべから

二十、己れの善行を誇り顔に人に知らし むべからず すべて我にて我が心に悋心しる心し

IMG_2420.JPG
2019
Kote c copyT.jpg

Kote

V poslední době někdo, kdo má skvělou schopnost „Uke“, upoutá mou pozornost více než „Nage“, který dobře hodí „Uke“.
この頃は”取/投”より素晴らしい”受”に目を引かれます。

Musubi c copyT.jpg

Musubi

Aikido Online STAY SAFE STAY FIT #4 -Apr 17, 2020

結び Musubi (Connection/Unification)

Musubi brings special significance to Aikido. Just beating someone up is not what Aikido is about. Just cutting someone off is not what Aikido is about. Aikido is attractive for me because its goal is to do Musubi and to Guide (Michibiku). I want to cultivate this feeling of Musubi in my daily life not just in the dojo. I see some people can do Musubi naturally. We are happy to connect with people who have great human character. For me, children are masters of Musubi. I believe that improving our character and our humanity leads to an improvement in our Musubi ability. Instead of grabbing with force to connect, harmonize and do Musubi with the movement coming from your partner’s centre, into your centre. By keeping that balance between you and your partner, you can capture your partner. Then incorporate your partner into your own movement. Since your partner’s heart (mind) is moving your partner’s body, you can move your partner’s body by working on your partner’s heart (centre). It is even better if your partner feels that she/he is moving rather than being moved. In order to do Musubi, it is important that your body and mind are as flexible as water or air. And you want to create a state of Mu (Nothingness) that is ready to accept the partner. Then sense the partner with all your senses. If you can make yourself into a state of Mu, you can perceive your partner. And if you can sense what your partner’s state is, you know when you can enter. What your partner wants. What your partner wants you to do. What your partner does not want you to do. If you can sense these, the initiative is in your hands. Rather than deny the partner; accept, connect, and guide. This is the best charm of Aikido. It can be very frustrating for many and it takes a long time for many to realize this. I was one of them. I think that the only way to get the feeling of Mu and the feeling of Musubi is to live and practice with that in mind. In order to do Musubi with people, I think we must first do Musubi with nature and with the universe. To recognize oneself in the providence of the universe and confirm the might of natural movement. This is what Aikido is about.
結び
合氣道に格別な存在意義をもたらすもの。ただ殴り倒してよしとせず。ただ切り捨ててよしとしない。結んで導くことを達成目標とするところに合気道の魅力がある。 結ぶという感覚は、道場のなかだけでなく、日々の生活の中でこそ養いたい感覚です。結ぶということを、自然にできる人がいる。人間的に魅力的な人とは、こちらから進んで結びたい気持ちになる。私にとって子供たちは結びの達人です。人格、人間性を磨くことが、結び能力の向上につながるのだと信じています。 力でつかんで無理強いをして結ぶのではなく、相手の中心からくる動きにこちらの中心で合わせて結び、そのバランスを保つことで相手をとらえ、そして自身の動きにとりこむ。相手の心が相手の身体を動かしているのだから、相手の心(中心)と結ぶ。そして相手の心を動かすことができれば、相手の身体を動かせる。相手が、動かされているというより、自発的に動いている、というように感じるのが望ましい。 結びをするためには、自身の体と心が、水や空気のように柔軟であることが大切です。そして相手を受け入れる準備ができている“無“の常態をつくらなければならない。そしてもっているすべての感覚で相手を感じとる。 相手が何をしたいのか、こちらに何をして欲しいのか、何をして欲しくないのか。それを感じとることができれば、主導権はこちらの手の内にある。相手を否定するのではなく、受け入れて結び、そして導く。そこに合気道の魅力がある。多くの人にとって、このことを理解するのに時間がかかり、忍耐が要求される。私もその一人でした。 無ということを、そして結ぶという感覚をつかむには、そのことをいつも念頭において生活し、稽古する、ということしかないのだと思う。 人と結ぶということをするためには、まず、自然と結ぶ、宇宙と結ぶ、ということをしなくてはならないのだと思います。宇宙の摂理のなかにある自身を認識して、自然であることのつよさを確認すること。そのために合氣道がある。

MuNe c copyT.jpg
MuNe
Jsem vděčný, že mě Aikido našlo. Jsem vděčný, že mi Aikido tyto lidi přivedlo.
合氣道と出会えたことに感謝しています。合氣道のおかげで、とに假しぇぇしぇしぇぇしぇしさ
OtosuNoru c copyT.jpg

OtosuNoru

Uznání a přijetí, to jsou klíčové prvky aikidó. Uznání a přijetí začínají pozorováním vnitřního já.
認識 する こと, 受け入れる こと, これら は 合気 道 の 基盤 に なる と 思い ます.

Ni 12 c copyT.jpg

Ni

Můj problém není mou omluvou, je to příležitost vyvinout se do další fáze.
私の内なる問題を言い訳とせず、次の段階に向けて自分を成長さを会伋かどせか木

Punch 3 c copy.jpgT.jpg

Rána pěstí

当て斬りAteKiri

Jakmile se naučíte získávat smrtící údery, je čas naučit se je nepoužívat. V Aikido bychom se měli učit obojí současně.
必殺 の 当身 や 斬り を 身 に 付け た ならば, それ を 使わ ぬ 修行 に 精進 し なければなら ない 修行 精進 道 し ない, これ 道 で は, これ を 同時 で は, これ を 同時 で は, これ を 同時 同時 は する を を 同時 に 修行 する.

2020
Goshin c copyT.jpg

Goshin / Nůž sytič  

Věřím, že Tajemství sebeobrany lze nalézt v tréninku k získání a udržení Míru v sobě.
護身 "

2020
Ichi 3 c copyT.jpg

Ichi / 1. princip

Vraťme se k základům. Pokusme se najít hlavní význam této techniky a nezanedbávejme naše úsilí umožnit aikidó, aby osvítilo naši mysl. Nesmím zapomenout na moudrost japonské tradice nalézat krásu a pravdu v jednoduchosti.
基本にかえり,技の真意根幹を極め
る努力が自己の啓発につながるのではないだろうか.単純のなかに美を,真理を見いだすのだ,という日本伝承の英知を忘れてはいけない.

31 Jo cT copy.jpg

31 Jo

Dcera a otec komunikují pomocí cvičení 31 Jo. Aikido pro jednotu. Aikido pro lidstvo.
三十一の組杖、父娘の会話。繋ぐ合氣道。仁を育む合氣道。

*První 1 až 4: Kaeshi Tsuki s běžným Jo

Trailer c copyT.jpg
UPOUTÁVKA
T  h  E   A  r  t   Ó  F   P  E  A  C  E
bottom of page